Cấu Trúc Động Từ Préférer

Động từ "préférer" là động từ thường hay được sử dụng trong tiếng Pháp. Tuy nhiên mọi người còn chưa biết rõ về công dụng diệu kỳ cùa nó. Hôm nay, Học Tiếng Pháp sẽ trình bày tất tần tật về cách sử dụng động từ này.


Cấu Trúc Động Từ Préférer

Préférer- là động từ thường hay sử dụng trong tiếng Pháp để diễn tả sự yêu thích.

1. Préférer + quelque chose/ quelqu'un:

Dùng để diễn tả yêu thích ai đó hơn hoặc yêu thích cái gì đó hơn.
Ví dụ:
- Vous aimez le thé? Oui, mais je préfère le café
(Bạn thích trà chứ?- Vâng, nhưng mà tôi thích cà phê hơn?)

Cấu Trúc Động Từ Préférer


2. Préférer + quelque chose à quelque chose:

Dùng để điễn tả sự yêu thích cái gì đó hơn cái gì đó.
Ví dụ: 
- Il préfère la musique à l'histoire.
(Anh ấy thích môn nhạc hơn là thích môn lịch sử).

Cấu Trúc Động Từ Préférer

3. Préférer + V-infinitif :

Dùng để diễn tả ai đó thích làm cái gì đó hơn.
Ví dụ:
- Je suis fatigué, je préfère ne pas sortir ce soir.
(Tôi mệt, tối nay tôi không ra ngoài chơi thì thích hơn.)

Cấu Trúc Động Từ Préférer

4. Préférer que + subjonctif:

Dùng để diễn tả một ước muốn....
Ví dụ:
- Ma mère préfère que je fasse mes devoirs avant de sortir.
(Mẹ tôi muốn rằng tôi làm bài trước khi đi chơi).

Cấu Trúc Động Từ Préférer

>>>>Xem thêm tại: https://hoctiengphap.com/noi-dung/bai-3-le-subjonctif-nhung-tu-the-hien-mong-uoc-menh-lenh.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

Tính Từ Sở Hữu
Tính Từ Sở Hữu

Hôm nay, các bạn cùng với Học Tiếng Pháp thực hiện bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp.

SO SÁNH
SO SÁNH

Bài tập so sánh với các mẫu câu giúp ta kiểm tra lại kiến thức về ngữ pháp, cung cấp thêm từ vựng.

ĐỘNG TỪ DÉCIDER
ĐỘNG TỪ DÉCIDER

Động từ Décider, là động từ nhóm 1, thuộc trong nhóm động từ chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481