ĐỘNG TỪ CROIRE

Croire là động từ thường gặp trong Tiếng Pháp. Tuy nhiên, mọi người thường sử dụng nhầm. Hôm nay, Học Tiếng Pháp sẽ hệ thống lại đây là động từ nhóm 3.

1.Croire + qqch/ qqn: Tin...

Ví dụ: 
- Je crois ce que vous dites.
(Tôi tin điều bạn nói).
-Je vous crois
(Tôi tin bạn).

2. Croire + à qqch: Tin vào.....
Ví dụ:
-Vous croyez à cette histoire?
(Bạn có tin vào câu chuyện đó không?)

3. Se croire+ adj: tự cho mình là.....
Ví dụ:
- Vous vous croyez malin?
(Anh ta tự cho mình là lém lỉnh?)

Il se croit gentil?
- (Anht tự cho mình là tử tế?)

4. Se croire + adj + de+ inf : tự cho mình ......... để làm.......
Ví dụ: 
Il se croit malin d'avoir fait cela?
(Anh ta tự cho mình là không lanh vì đã làm được điều đó?).

>>>>Xem thêm tại: https://hoctiengphap.com/noi-dung/cau-truc-dong-tu-preferer.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THỊT
TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THỊT

Hôm nay, PhuongNam Education sẽ cung cấp từ vựng cho các bạn về các loại thịt. Giúp các bạn trau dồi thêm vốn từ vựng của mình.

Nghề Nghiệp
Nghề Nghiệp

Hôm nay, các bạn cùng Học Tiếng Pháp sẽ học từ vựng về nghề nghiệp.

ĐỘNG TỪ DÉCIDER
ĐỘNG TỪ DÉCIDER

Động từ Décider, là động từ nhóm 1, thuộc trong nhóm động từ chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống.

Cấu Trúc Động Từ Préférer
Cấu Trúc Động Từ Préférer

Préférer dùng để diễn tả sở thích, niềm khát khao điều gì đó hay cái gì đó.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481