ĐỘNG TỪ CROIRE

Croire là động từ thường gặp trong Tiếng Pháp. Tuy nhiên, mọi người thường sử dụng nhầm. Hôm nay, Học Tiếng Pháp sẽ hệ thống lại đây là động từ nhóm 3.

1.Croire + qqch/ qqn: Tin...

Ví dụ: 
- Je crois ce que vous dites.
(Tôi tin điều bạn nói).
-Je vous crois
(Tôi tin bạn).
 

2. Croire + à qqch: Tin vào.....

Ví dụ:
-Vous croyez à cette histoire?
(Bạn có tin vào câu chuyện đó không?)

3. Se croire+ adj: tự cho mình là.....


Ví dụ:
- Vous vous croyez malin?
(Anh ta tự cho mình là lém lỉnh?)

Il se croit gentil?
- (Anht tự cho mình là tử tế?)

4. Se croire + adj + de+ inf : tự cho mình ......... để làm.......


Ví dụ: 
Il se croit malin d'avoir fait cela?
(Anh ta tự cho mình là không lanh vì đã làm được điều đó?).

>>>>Xem thêm tại: https://hoctiengphap.com/noi-dung/cau-truc-dong-tu-preferer.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

Tính Từ Sở Hữu
Tính Từ Sở Hữu

Hôm nay, các bạn cùng với Học Tiếng Pháp thực hiện bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp.

SO SÁNH
SO SÁNH

Bài tập so sánh với các mẫu câu giúp ta kiểm tra lại kiến thức về ngữ pháp, cung cấp thêm từ vựng.

ĐỘNG TỪ DÉCIDER
ĐỘNG TỪ DÉCIDER

Động từ Décider, là động từ nhóm 1, thuộc trong nhóm động từ chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481