ĐỘNG TỪ DÉCIDER

Động từ Décider, là động từ nhóm 1, thuộc trong nhóm động từ chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống. Để diễn tả sự quyết định. Cấu trúc của động từ nay rất đặc biệt. chúng ta cùng tham khảo bên dưới.

Động từ Décider: quyết định.......

1. Décider + que ....: Quyết định.....
Ví dụ: 
- Il a décidé qu'il resterait chez lui aujourd'hui
(Anh ta đã quết định rằng mình ở nhà ngày hôm nay).

2. Décider + de +V_inf : Quyết định làm gì.....
Ví dụ: 
- Il a décidé de rester chez lui aujourd'hui
(Anh ấy quyết định ở nhà ngày hôm nay).

3. Décider qqch: Quyết định cái gì đó.....
Ví dụ: 
- C'est le jury qui décidera du sort de l'accusé.
(Chính bồi thẩm đoàn quyết định số phận của bị cáo).

4. Se décider + à V_inf : Quyết chí....
Ví dụ:
- Le sort des prisonniers se décidé aujourd'hui
(Số phận của tù nhân sẽ được quyết định vào ngày hôm nay).

5. Être décidé à Vinfinitif: nhất định, nhất quyết..
Ví dụ

- Il est bien décidé à changer de travail.
(Anh ấy nhất quyết chuyển công tác)

>>>>Xem thêm tại: https://hoctiengphap.com/noi-dung/dong-tu-croire.html

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THỊT
TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THỊT

Hôm nay, PhuongNam Education sẽ cung cấp từ vựng cho các bạn về các loại thịt. Giúp các bạn trau dồi thêm vốn từ vựng của mình.

Nghề Nghiệp
Nghề Nghiệp

Hôm nay, các bạn cùng Học Tiếng Pháp sẽ học từ vựng về nghề nghiệp.

ĐỘNG TỪ CROIRE
ĐỘNG TỪ CROIRE

Croire là động từ thường gặp trong Tiếng Pháp. Cách sử dụng nó như thế nào?

Cấu Trúc Động Từ Préférer
Cấu Trúc Động Từ Préférer

Préférer dùng để diễn tả sở thích, niềm khát khao điều gì đó hay cái gì đó.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/567727745547533481