ĐỘNG TỪ DÉCIDER

Động từ Décider, là động từ nhóm 1, thuộc trong nhóm động từ chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống. Để diễn tả sự quyết định. Cấu trúc của động từ nay rất đặc biệt. chúng ta cùng tham khảo bên dưới.

Động từ Décider: quyết định.......

1. Décider + que ....: Quyết định.....

Ví dụ: 
- Il a décidé qu'il resterait chez lui aujourd'hui
(Anh ta đã quết định rằng mình ở nhà ngày hôm nay).

2. Décider + de +V_inf : Quyết định làm gì.....


Ví dụ: 
- Il a décidé de rester chez lui aujourd'hui
(Anh ấy quyết định ở nhà ngày hôm nay).

3. Décider qqch: Quyết định cái gì đó.....


Ví dụ: 
- C'est le jury qui décidera du sort de l'accusé.
(Chính bồi thẩm đoàn quyết định số phận của bị cáo).

4. Se décider + à V_inf : Quyết chí....


Ví dụ:
- Le sort des prisonniers se décidé aujourd'hui
(Số phận của tù nhân sẽ được quyết định vào ngày hôm nay).

5. Être décidé à Vinfinitif: nhất định, nhất quyết..


Ví dụ
- Il est bien décidé à changer de travail.
(Anh ấy nhất quyết chuyển công tác)

>>>>Xem thêm tại: https://hoctiengphap.com/noi-dung/dong-tu-croire.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

Tính Từ Sở Hữu
Tính Từ Sở Hữu

Hôm nay, các bạn cùng với Học Tiếng Pháp thực hiện bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp.

SO SÁNH
SO SÁNH

Bài tập so sánh với các mẫu câu giúp ta kiểm tra lại kiến thức về ngữ pháp, cung cấp thêm từ vựng.

ĐỘNG TỪ CROIRE
ĐỘNG TỪ CROIRE

Croire là động từ thường gặp trong Tiếng Pháp. Cách sử dụng nó như thế nào?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481