Tương Lai Gần- Futur Proche

Thì tương lai gần (Futur Proche) diễn tả hành động, sự việc đã lên kế hoạch và sẽ thực hiện trong thời gian gần với thời điểm đang nói. 
Ví dụ :
a. Vite: le train va partir! (Nhanh lên: xe lửa sắp chạy rồi!).
b. Attention! Tu vas tomber! ( Chú ý! Bạn sẽ ngã đấy).

Formation: Cách thành lập

Futur proche: Chia động từ "aller" ở thì hiện tại + Động từ nguyên mẫu 
 

Ví dụ: Je vais partir.
           Tu vas partir
           Il/Elle/On va partir
           Nous allons partir
           Vous allez partir
           Ils/Elles vont patir
​►Dấu hiệu thời gian: demain (ngày mai), la semaine prochaine (tuần sau), demain soir, ce week-end...
►Đối với thì tương lai gần của động từ "Aller", chúng ta sử dụng hai lần động từ "Aller".
Ví dụ: Je vais aller en Chine. ( Tôi sắp đi Trung Quốc).
           Ils vont aller en Espagne.( Họ sắp đi Tây Ban Nha).
Chúng ta cùng thực hành với bài tập bên dưới nhé!
>>>>Xem thêm tại: https://hoctiengphap.com/noi-dung/les-nombres-phan-2-les-nombres-ordinaux.html

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Đại Từ Sở Hữu
Đại Từ Sở Hữu

Hôm nay, Học Tiếng Pháp cùng với các bạn củng cố kiến thức về đại từ sở hữu.

Tính Từ Sở Hữu
Tính Từ Sở Hữu

Hôm nay, các bạn cùng với Học Tiếng Pháp thực hiện bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng Pháp.

SO SÁNH
SO SÁNH

Bài tập so sánh với các mẫu câu giúp ta kiểm tra lại kiến thức về ngữ pháp, cung cấp thêm từ vựng.

ĐỘNG TỪ DÉCIDER
ĐỘNG TỪ DÉCIDER

Động từ Décider, là động từ nhóm 1, thuộc trong nhóm động từ chúng ta thường hay gặp trong cuộc sống.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481