Trình độ A2

Đại Từ Sở Hữu - Pronoms possessifs
Đại Từ Sở Hữu - Pronoms possessifs

Đại từ sở hữu để tránh sự lặp từ trong câu. Làm câu văn, câu nói nên phong phú, đơn giản hơn.

Tương Lai Gần- Futur Proche
Tương Lai Gần- Futur Proche

Futur Proche diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần mà không xác định rõ thời gian.

Đại Từ Bổ Ngữ- Pronoms Compléments.
Đại Từ Bổ Ngữ- Pronoms Compléments.

Để tránh lặp lại một danh từ đã được nhắc đến trong câu. Ta dùng đại từ bổ ngữ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481