Trình độ A2

Bài 2 : les fast-foods en France
Bài 2 : les fast-foods en France

les fast-foods en France

Bài 2 : Le musée du Louvre, c'est par où ?
Bài 2 : Le musée du Louvre, c'est par où ?

Cách hỏi và chỉ đường trong tiếng Pháp.

Bài 3 : les magasins en France
Bài 3 : les magasins en France

les magasins en France

Les adjectifs qualificatifs – Tính từ chỉ phẩm chất
Les adjectifs qualificatifs – Tính từ chỉ phẩm chất

Nếu danh từ là giống nào thì tính từ là giống nấy....

Bài 3 : Bon voyage!
Bài 3 : Bon voyage!

Đề tài du lịch trong tiếng Pháp.

Bài 4 : se présenter
Bài 4 : se présenter

se présenter

Préposition de - giới từ
Préposition de - giới từ

Nous sommes de Bruxelles

Bài 4 : Voyage
Bài 4 : Voyage

Đề tài du lịch trong tiếng Pháp (tiếp theo).

Bài 5 : la famille
Bài 5 : la famille

la famille

Préposition à - giới từ
Préposition à - giới từ

Préposition à - giới từ

Bài 5 : Couleur
Bài 5 : Couleur

Màu sắc trong tiếng Pháp

Bài 6 : l'apparence physique
Bài 6 : l'apparence physique

l'apparence physique

Bài 6 : Localisation
Bài 6 : Localisation

Mô tả phương hướng trong tiếng Pháp.

Bài 7 : Vêtements et accessoires
Bài 7 : Vêtements et accessoires

Trang phục trong tiếng Pháp.

COD - COI
COD - COI

Đại từ nhân xưng bổ ngữ trong tiếng Pháp khác với tiếng Anh và tiếng Việt ở chỗ nó đứng TRƯỚC động từ

Bài 8 : Profession
Bài 8 : Profession

Nghề nghiệp trong tiếng Pháp.

Y – Pronom adverbial
Y – Pronom adverbial

il remplace une proposition introduite par la préposition à

Bài 9 : Sports et loisirs
Bài 9 : Sports et loisirs

Giải trí trong tiếng Pháp.

En – Pronom adverbial
En – Pronom adverbial

Il remplace un nom précédé d’un article partitif du, de la, de l’

Bài 10 : PAYS EUROPÉENS
Bài 10 : PAYS EUROPÉENS

Tên các quốc gia trên thế giới trong tiếng Pháp

HISTOIRES DRÔLES FRANCAISE
HISTOIRES DRÔLES FRANCAISE

Học nhiều rồi nên hôm nay Học Tiếng Pháp chiêu đãi bạn một món cười

Bài 11 : QUELLE EST VOTRE NATIONALITÉ?
Bài 11 : QUELLE EST VOTRE NATIONALITÉ?

Quốc tịch của bạn là gì?

Đại Từ Chỉ Định - Les Pronoms Démonstratifs
Đại Từ Chỉ Định - Les Pronoms Démonstratifs

Đại từ chỉ định trong tiếng Pháp được dùng để thay thế cho tính từ chỉ thị và một danh từ đã được đề cập để tránh sự lặp lại

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481