Ngữ pháp

Bài 9 : Le conditionnel, donnez des conseils
Bài 9 : Le conditionnel, donnez des conseils

Le conditionnel, donnez des conseils

Bài 10 : Comparatifs : Mieux ou Meilleur
Bài 10 : Comparatifs : Mieux ou Meilleur

MEILLEUR là dạng so sánh hơn của “BON”

Bài 11 : L'emploi de l'infinitif
Bài 11 : L'emploi de l'infinitif

Động từ nguyên mẫu là dạng động từ được liệt kê trong từ điển.

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481