Trình độ B1

Bài 4 : Le passé composé et l'imparfait, les différences
Bài 4 : Le passé composé et l'imparfait, les différences

Sự khác biệt giữa thì passé composé và thì imparfait

Bài 4 : Exprimer la conséquence
Bài 4 : Exprimer la conséquence

Các cách diễn đạt kết quả trong tiếng Pháp

Bài 5 : Conditionnel present
Bài 5 : Conditionnel present

Conditionnel present được dùng rất phổ biến trong tiếng Pháp

Bài 5 : Les Sentiments
Bài 5 : Les Sentiments

Les Sentiments

Bài 6 : Les pronoms toniques
Bài 6 : Les pronoms toniques

Les pronoms toniques có rất nhiều công dụng.

Bài 7 : Le futur proche, simple et antérieur
Bài 7 : Le futur proche, simple et antérieur

Le présent à valeur de future (thì hiện tại diễn tả những hành động tương lai).

Bài 7 : La négation : ne... ni, ne... jamais, ne... plus
Bài 7 : La négation : ne... ni, ne... jamais, ne... plus

La négation : ne... ni, ne... jamais, ne... plus

Bài 8 : L'expression du temps
Bài 8 : L'expression du temps

L'expression du temps

Bài 8 : Exprimer la quantité en français I
Bài 8 : Exprimer la quantité en français I

Phân biệt giống đực và giống cái trong tiếng Pháp

Bài 9 : Le conditionnel, donnez des conseils
Bài 9 : Le conditionnel, donnez des conseils

Le conditionnel, donnez des conseils

Bài 10 : Comparatifs : Mieux ou Meilleur
Bài 10 : Comparatifs : Mieux ou Meilleur

MEILLEUR là dạng so sánh hơn của “BON”

Bài 11 : L'emploi de l'infinitif
Bài 11 : L'emploi de l'infinitif

Động từ nguyên mẫu là dạng động từ được liệt kê trong từ điển.

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481