Trình độ B1

Bài 8 : L'expression du temps
Bài 8 : L'expression du temps

L'expression du temps

Bài 8 : Exprimer la quantité en français I
Bài 8 : Exprimer la quantité en français I

Phân biệt giống đực và giống cái trong tiếng Pháp

Bài 9 : Le conditionnel, donnez des conseils
Bài 9 : Le conditionnel, donnez des conseils

Le conditionnel, donnez des conseils

Bài 10 : Comparatifs : Mieux ou Meilleur
Bài 10 : Comparatifs : Mieux ou Meilleur

MEILLEUR là dạng so sánh hơn của “BON”

Bài 11 : L'emploi de l'infinitif
Bài 11 : L'emploi de l'infinitif

Động từ nguyên mẫu là dạng động từ được liệt kê trong từ điển.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481