Trình độ B1

Bài 1 : Les jours et les saisons
Bài 1 : Les jours et les saisons

Ngày tháng trong tiếng Pháp

Bài 2: L'imparfait de l'indicatif
Bài 2: L'imparfait de l'indicatif

L'imparfait de l'indicatif

Bài 2 : La voix passive - Câu bị động
Bài 2 : La voix passive - Câu bị động

Câu bị động trong tiếng Pháp

Bài 3 :Le passé compose
Bài 3 :Le passé compose

Le passé compose là một thì quá khứ diễn tả một thời điểm cụ thể không liên quan tới thời điểm hiện tại.

Bài 3 : Exprimer la cause
Bài 3 : Exprimer la cause

Cách diễn đạt nguyên nhân trong tiếng Pháp

Bài 4 : Le passé composé et l'imparfait, les différences
Bài 4 : Le passé composé et l'imparfait, les différences

Sự khác biệt giữa thì passé composé và thì imparfait

Bài 4 : Exprimer la conséquence
Bài 4 : Exprimer la conséquence

Các cách diễn đạt kết quả trong tiếng Pháp

Bài 5 : Conditionnel present
Bài 5 : Conditionnel present

Conditionnel present được dùng rất phổ biến trong tiếng Pháp

Bài 5 : Les Sentiments
Bài 5 : Les Sentiments

Les Sentiments

Bài 6 : Les pronoms toniques
Bài 6 : Les pronoms toniques

Les pronoms toniques có rất nhiều công dụng.

Bài 7 : Le futur proche, simple et antérieur
Bài 7 : Le futur proche, simple et antérieur

Le présent à valeur de future (thì hiện tại diễn tả những hành động tương lai).

Bài 7 : La négation : ne... ni, ne... jamais, ne... plus
Bài 7 : La négation : ne... ni, ne... jamais, ne... plus

La négation : ne... ni, ne... jamais, ne... plus

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481