Trình độ A1

Đại từ nhân xưng
Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng trong tiếng Pháp.

Bài 2: Vous êtes d'où ?
Bài 2: Vous êtes d'où ?

Cách giới thiệu trong tiếng Pháp

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 3)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 3)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

Câu hỏi với “Qu’est-ce que”
Câu hỏi với “Qu’est-ce que”

Câu hỏi với “Qu’est-ce que”

Bài 3: Pouvez-vous m'aider ?
Bài 3: Pouvez-vous m'aider ?

Cách nói "Bạn từ đâu đến từ đâu?" trong tiếng Pháp như thế nào?

Il y a : Có
Il y a : Có

Il y a không thay đổi bất kể N (danh từ) là giống đực hay cái, số ít hay nhiều

Bài 4: Bonjour, monsieur. Vous vous appelez…?
Bài 4: Bonjour, monsieur. Vous vous appelez…?

Cách giới thiệu nghề nghiệp trong tiếng Pháp.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 5)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 5)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

Qu’est-ce qu’il y a : có cái gì/ai đó (ở đâu)
Qu’est-ce qu’il y a : có cái gì/ai đó (ở đâu)

Qu’est-ce qu’il y a được tĩnh lược từ Que est-ce qui’il y a

Bài 5: Qui est-ce?
Bài 5: Qui est-ce?

Số đếm trong tiếng Pháp

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 6)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 6)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

L’impératif – Thể mệnh lệnh
L’impératif – Thể mệnh lệnh

Thể mệnh lệnh chỉ tồn tại ở 3 ngôi: tu – vous – nous.

Số nhiều của mạo từ và danh từ
Số nhiều của mạo từ và danh từ

Số nhiều của mạo từ và danh từ. Tóm tắt cách chuyển danh từ số ít → nhiều

Bài 6 : L'éducation
Bài 6 : L'éducation

Từ vựng về ngành giáo dục trong tiếng Pháp

Bài 6: Tu vas bien?
Bài 6: Tu vas bien?

Các quốc gia trên thế giới

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 7)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 7)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

Prépositions et articles contractés – Giới từ và mạo từ rút gọn
Prépositions et articles contractés – Giới từ và mạo từ rút gọn

Prépositions et articles contractés – Giới từ và mạo từ rút gọn

L’interrogation – Câu hỏi
L’interrogation – Câu hỏi

Câu hỏi đóng là câu hỏi có câu trả lời là “oui” (có) hoặc “non” (không).

Bài 7 : Son chapeau et son blouson, c’est ça?
Bài 7 : Son chapeau et son blouson, c’est ça?

Đồ vật thường ngày trong tiếng Pháp.

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 8)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 8)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

Articles - Mạo từ
Articles - Mạo từ

Mạo từ xác định – le/la/les – để chỉ danh từ mà cả người nói và người nghe đều biết nó cụ thể là gì

Bài 8: Ils sont grands? petits?
Bài 8: Ils sont grands? petits?

Ils sont grands? petits?

DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 9)
DELF A1 - Compréhension de l'oral (no 9)

Học Tiếng Pháp cung Cấp cho bạn bài nghe Delf với trình độ A1. Với những bài tập ngắn này, Học Tiếng Pháp mong góp phần giúp các bạn chạm tới Delf.

Động từ cơ bản và cách chia ở thì hiện tại
Động từ cơ bản và cách chia ở thì hiện tại

Động từ cơ bản và cách chia ở thì hiện tại “s’appeler”, “être”, “avoir”, “aller”...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/567727745547533481